ادب سبز

گروه آموزشی زبان و ادبیّات گیلان(شرح عملکرد گروه ،مقاله ،بخشنامه ها و...)

«  به نام نقش بند صفحه ي خاك  »

 «  عباس رسولي املشي  »

 عباس رسولي املشي فرزند قاسم به سال 1343 شمسي در شهرستان املش چشم به دنيا گشـود. وي تحصيلات ابتدايي را در دبستان مولوي ، تحصيلات راهنمايي را درمدرسه ي شهيد وطن دور( پاك سرشت صوفـي) و مقطع متوسّطه را در دبيرستان شهيد رجايي املش گذراند و در خرداد 61 ديپلم تجربي خود را دريافت نمود .

رسولي از سال 58 تاكنون با اكثرمطبوعات كشـوردرزمينه هاي ادبيّات ، ورزشـي ، اجتماعي و... همكاري داشته و دارد . بسياري از اشعار و مقالات وي در مطبوعات كشور و دركتاب هاي مختلف به چاپ رسيده است .

 درسـال 64 به مدّت يك سـال مسئول هيئت فوتبال شهر املش بوده است . ســرودن شـعر را از سال 65 آغاز نموده و بيش تر شـعرهاي وي در قالب هاي غزل ، نيمايي ، رباعي و دوبيتي مي باشد . در سال 70  كتاب « جهان فوتبال » را تأليف كرد و از طريق انتشارات علم و ورزش تهران در پنج هزار نسخه انتشار داد . در همان سال 70 فعّاليّت خود را با عنوان خـبرنگارخبرگزاري جمهوري اسلامي در املش شروع كرد و اين فعّاليّت تا سال 75 طول كشيد .

وي در سال 73 ليسانس زبان و ادبيّات فارسـي را از دانشگاه پيام نور رشت اخـذ نمود . رسولي در آبان ماه 73 براي اوّلين بار در شهرستان املش انجمن ادبــي تأسيس كرد و اين انجمن با مسئوليّت و اجراي ايشـان و با نام انجمن ادبـي انديشه املش به مدّت پانزده سال فعّالیّت داشت. وي با تأسيس اين انجمن در اعتلاي فرهنگ املش و شناسايـي و رشـد و شكوفايـي استعداد هاي ادبي و هنري منطقه ، تاثير به سزايي داشت .

مهم ترين مقام هايي كه ايشان درمسابقات فرهنگي و هنري كسب كرده است عبارت اند از: رتبه ي اوّل رشته ي داستان درمسابقات فرهنگي و هنري هفته ي بزرگ داشت معلّم سـال1371 در سطح استان گيلان ، رتبه ي اوّل رشته ي شعر مسابقات فرهنگي و هنري دهه ي فجر 1372 اداره ي كل فرهنگ و ارشاد اسلامـي گيلان ، رتبه ي اوّل شعر جشنواره ي شعرگيلان با عنوان « ساحت سبز » از سوي حوزه ي هنري گيلان در اسفند 1378 ، شـاعر برگزيده ي كشوري در بيستمين همايش ادبــي فرهنگیان  و دانش آموزان با عنوان « در طواف حريم شهادت » در استان خوزستان در سال 1384 ، شاعر برگزيده ي استاني فراخوان پرسش مهر ( 7 ) در سال 1386 ،  شـاعر

برگزيده ي كشوري درهمايش« سلام برخورشيد» ازسوي معاونت پرورشي وزارت آموزش وپرورش در« جمكران»

قم در اسفند 1388 ، شـاعر برگزیده ی کشـوری در بیست و سومین همایش ادبـی فرهنگیان و دانش آموزان با عنوان « در طواف حریم شهادت » در مشهد مقدّس در فروردین 1390 ، رتبه ی دوم شعراستانی فراخوان پرسش

مهر ( 11 ) در سال 1390 و.... 

رسولـي املشـي درهفدهم شهريور 75  به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمد و امر تدريـس را در دروس زبان و ادبيّات فارســي از هنرستان قدس درمنطقه ي هفده ي آموزش و پرورش تهران آغاز كرد . بعداز دو سال تدريس در اين منطقه ، به شهرستان رودسـرمنتقل شد و تاكنون درمدارس متوسّطه و پيش دانشگاهي رودسر ، كلاچاي و چابكسر تدريس نموده است .

وي در حال حاضر علاوه بر تدريس؛ دانشجوی کارشناسی ارشـد زبان و ادبیّات فارسی ، سـرگروه زبان و ادبيّات فارسي مقطع متوسّطه ي رودسـر، عضو كميته ي پژوهش ومدرس كانون شاعران و نويسندگان آموزش و پرورش رودسر، مسئول انجمن ادبي كانون هاي فرهنگي تربيتي كوثروشهيدجعفريان رودسرو نيز داور مسابقات فرهنگي و هنـري و انشـاي نماز شهرستان و استان مي باشد .

اثری ازايشان با عنوان« فرصت سـبز » ( مجموعه شـعر ) درآذر 1389 توسط انتشارات « حرف نو » رشت انتشار یافته است و اثردیگری با عنوان « نوبت آينه » ( شرح حال و نمونه آثارده شاعر و نويسنده ي شهرستان املـش ) توسط انتشارات« فرهنـگ ايليا » ي رشت آماده برای چاپ و انتشار می باشد .

«  آواز باران  »

 همـــراه با آواز باران شــمالـي

مي رويم از هرگوشه و از هر حوالي

لبريز ياد كودكـي ها مي شـود دل

با خاطرات سـبز و زيبـا و زلالـي

ياد حياط با صـفا و كوچه ي شـوق

    ديوارها و خانه هايـي از سـفالـي

گنجشك هاي پُرسخن ، سنتوربلبل

آوازهـاي رودخانه ، رقص شـالـي

مادربزرگ و لحظه هـاي مهربانـي

دستان گرم و باصـفاي اين اهالـي

تقسيم خوبي ها ، تعارف كردن گل

با قلب هايـي از ريا و مكر خالـي

تنها به جا مانده ست اينك خاطراتي

همــراه با آواز باران شــمالـي

 

                                            «  عباس رسولي املشي  »

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۰ساعت 13:7  توسط دبیرخانه استانی زبان وادبیات فارسی گیلان  |